top of page
Ciężarówki zaparkowane w kolejce

ODBIORU PRZESYŁKI KURIERSKIEJ

Poniżej przedstawiamy procedurę odbioru przesyłki kurierskiej. 

Przy odbiorze bardzo ważne jest aby sprawdzić czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. 

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w wyglądzie towaru należy wypełnić protokół szkody, który kurier jest zobowiązany posiadać.

Kurier powinien wypełnić protokół w Państwa obecności.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą procedurą. 

Reklamacja uszkodzonego urządzenia jest możliwa tylko po dokonaniu prawidłowego odbioru przesyłki.

PROCEDURA ODBIORU PRZESYŁKI KURIERSKIEJ 

 Towar, który odbiera przewoźnik z magazynu firmy produkcyjnej NBE został prawidłowo zapakowany, zabezpieczony przed uszkodzeniem oraz właściwie oznaczony (naklejki ze znakami ostrzegawczymi, informacyjnymi i z logo firmy NBE RTB). Wszystkie nasze przesyłki realizowane są za pomocą firmy transportowej RABEN.

Przy odbiorze przesyłki należy:

1. Czytelnie podpisać list przewozowy podając swoje imię i nazwisko, datę oraz godzinę odbioru przesyłki (w przypadku firmy umieścić również pieczątkę).

2. Poinformować kuriera, że chcemy dokonać sprawdzenia przesyłki w jego obecności. Obowiązkiem kuriera jest poczekać na oględziny przesyłki przez odbiorcę.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, konieczne jest sporządzenie protokołu szkodowego. Kurier zobowiązany jest posiadać taki protokół. Kurier w Państwa obecności wypełni protokół. Niezależnie od opinii kuriera, proszę również samemu na protokole opisać uszkodzenie przesyłki. W opisie proszę pamiętać o uszkodzeniu opakowania oraz umieścić informację o prawidłowym oznaczeniu przesyłki naklejkami ostrzegawczymi. Dodatkowo można wykonać zdjęcia uszkodzonej przesyłki.

4. W przypadku problemów ze sprawdzeniem przesyłki w obecności kuriera lub utrudnień związanych z wypełnieniem protokołu szkodowego, prosimy spisać dane kuriera (imię i nazwisko, nr kuriera). Te dane proszę przekazać dystrybutorowi PelletExpert.

5. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia, taką informację koniecznie należy zaznaczyć na liście przewozowym.

6. Zgłoszenia z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z dowodem zakupu, powinny być składane do firmy PelletExpert w dniu odbioru przesyłki lub na kolejny dzień. Po tym terminie reklamację nie będą uwzględniane.

7. Informacje na temat uszkodzeń lub niezgodności produktu z zamówieniem prosimy kierować na: e-mail: serwis@pelletexpert.pl tel: 508-800-816

 

Uwaga: Odbiór uszkodzonej przesyłki bez złożonych zastrzeżeń uniemożliwia jej późniejszą reklamację. Firma przewozowa RABEN nie przekazuje protokołów szkodowych. Na podstawie dokumentu zakupu (faktury, paragonu) zostają Państwo właścicielami towaru. Zgodnie z prawem przewozowym, właściciel towaru na podstawie protokołu szkodowego uprawniony jest do dochodzenia od przewoźnika roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki.

bottom of page