top of page

MOJE CIEPŁO
do 21 000 zł dofinansowania

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki  w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

pp.jpg

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

 

 1. być właścicielem nowego domu o  podwyższonym standardem energetycznym; 

 2. zostać wskazanym w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

 3. zamontować nowe urządzenie spełniające wymogi; 

 4. zostać wskazanym na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

 

Czym jest nowy dom w rozumieniu programu?

 

 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku;

 2. Wniosek o wydanie decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie złożony nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku;

 3. W dniu złożenia wniosku o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.  Prawo budowlane. 

 

Jakie są obowiązki po otrzymaniu dofinansowania?

 

 1. montaż tabliczki informacyjnej na 5 lat niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania.

 2. urządzenie musi być eksploatowane przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji na rachunek bankowy beneficjenta pod adresem wskazanym we wniosku.

 

Podwyższony standard energetyczny to:

 • maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w 2022 roku;

 • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu

Masz więcej pytań? Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku?

Chcesz skorzystać z programu?

A może potrzebujesz pompy ciepła?

Skontaktuj się z nami!

bottom of page