CZYSTE POWIETRZE

Celem rządowego programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źrodeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Dla kogo jest przeznczony program „Czyste powietrze"?

Adresatami Programu są właściciele, lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu to roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100tyś. zł

Wsparcie finansowe można otrzymać między innymi na:

  • likwidacji starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających wymagania Programu;

  • docieplania przegród budynku;

  • wymiany stolarki okienne i drzwiowej;

  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych);

  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste powietrze plus

To nowa odsłona dobrze znanego programu "czyste powietrze"

Od 15 lipca wprowadzono dwie zmiany do programu. 

1. Dofinansowanie wyższe aż o 10 tysięcy co daje nawet do 79 tysięcy dofinansowania:  

  • próg z 37 tyś. zmienia się na 47 tyś. zł,

  • próg 69 tyś. zmienia się na 79 tyś. zł.

2. Prefinansowanie to zasadnicza nowość programu, która ułatwi inwestycję.

Prefinansowanie 

Jest to nowa inicjatywa, jej zadaniem jest pomoc rozpocząć inwestycję mniej zamożnym obywatelom.

Podczas wcześniejszych edycji programu czyste powietrze środki pieniężne otrzymywało się jako zwrot części wydanych środków na inwestycję.

Wskutek czego obywatele, którzy z różnych względów nie mogli sobie pozwolić na tak duży wydatek, jakim jest zmiana źródła ogrzewania, a nie mogli rozpocząć inwestycji. Po zmianie w programie nowi beneficjenci będą mogli skorzystać z przedpłaty, która wyniesie 50% kwoty dofinansowania. Po przyznaniu prefinansowania środki pieniężne zostaną wysłane od razu do wykonawcy prac. Co umożliwi szybsze rozpoczęcie inwestycji.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać prefinansowanie?

Podczas składania wniosku o dofinansowanie złożyć również umowę zawartą z wykonawcą nowej instalacji.

 

Uwaga !!

Warunkiem skorzystania z programu czyste powietrze plus są progi dochodowe.

Z Prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci klasyfikujący się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o 2 grupy beneficjentów (2 i 3 część programu Czyste Powietrze) - właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi:

  • do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

  • do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Urządzenia, które montujemy  posiadają odpowiednie certyfikaty! Jeśli szukasz pieca, który spełnia wymogi programu. Skontaktuj się z nami!