top of page
 plakat programu Czyyste Powietrze

Rządowy program czyste powietrze jest dedykowany właścicieli lub współwłaścicieli  jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest pomoc beneficjentom w wymianie źródeł nieefektywnego źródła ciepła na nowe.  Program przewiduje trzy poziomy dotacji. 

W ramach programu można zamontować m.i.n.

  • Pompa ciepła

  • Kocioł na pellet drzewny

  • Kocioł gazowy   kondensacyjn

Poziomy dofinansowań 

  • Podstawowy do 66 tyś. zł

  • Podwyższony do 99 tyś zł

  • Najwyższy do 135,2 tyś zł

*audyt energetyczny jest dofinansowywany w 100%  do kwoty 1200zł 

Koszty kwalifikowane i nie kwalifikowane

images_edited.png

Prefinansowanie

Polega na dostarczeniu beneficjentowi środków na rozpoczęcie inwestycji. 

Model takiego wsparcia polega na wypłacie  środków w kilku transzach pierwsza wynosi 50% całkowitej kwoty dotacji przed rozpoczęciem inwestycji  na konto wykonawcy. 

Nowością w tym roku jest możliwość wypłaty reszty środków z dotacji na konto beneficjenta w przypadku gdy należności wobec wykonawcy zostaną uregulowane. 

Z tej opcji wsparcia mogą skorzystać beneficjenci kwalifikujący się na  podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania.

*Warunkiem koniecznym jest również podpisanie umowy z wykonawcą. 

​​

Ulga termomodernizacyjna

​​Osoby korzystające z programu czyste powietrze mogą dodatkowo skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczeniu podlegają tylko wydatki poniesione w minionym roku podatkowym. Brane pod uwagę przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony (bo np. zabraknie funduszy i prace zostaną przerwane), podatnik będzie musiał zwrócić ulgę.

Wypełnij formularz kontaktowy a skontaktujemy się z tobą 

W jakiej sprawie się kontaktujesz?

Konsultacja  jest darmowa!

 

Dziękujemy, skontaktujemy się tak szybko jak będzie to możliwe!

Urządzenia, które montujemy  posiadają odpowiednie certyfikaty! Jeśli szukasz pieca, który spełnia wymogi programu. Skontaktuj się z nami!

bottom of page