top of page
Szukaj
  • info5362039

Sprawdź jakie zmiany w Kwietniu wprowadzono w programie Czyste Powietrze.


Wprowadzenie obowiązku wyboru urządzenia z listy ZUM

Od dawna słyszymy o liście ZUM względem programu Czyste Powietrze. Lista ZUM to lista Zielonych Urządzeń i Materiałów. Lista powstała w celu wyeliminowania nieuczciwych sprzedawców proponujących niewłaściwy sprzęt.

Obecnie trwa okres przejściowy, który umożliwia jeszcze do 14 czerwca rozliczenie inwestycji montażu źródeł ciepła spoza listy. Jest to czas aby producenci i sprzedawcy urządzeń mogli przejść procedurę wpisu urządzeń, która jest czasochłonna, a każdy wniosek o wpis jest rozpatrywany indywidualnie przez ekspertów.

Jakie są korzyści z wyboru takiego urządzenia?

  1. Pewność zakupu i montażu spełniającego wymogi i posiadającego odpowiednie certyfikaty.

  2. Pewność zakupy nowego urządzenia

  3. Koniec z praktykami sprzedaży urządzeń gorszej jakości.


Wprowadzenie zmiany w uzyskaniu najwyższego poziomu dofinansowania

dotyczy ilości budynków /lokali.


Co kryje się za tą zmianą?


Już wyjaśniamy, otóż z najwyższego poziomu dotacji można już skorzystać tylko raz nie zależnie od ilości nieruchomości. Kolejne nieruchomości można rozliczyć w podstawowym progu dofinansowania bez względu na sytuację majątkową ważne, aby roczny dochód nie przekroczył 135tys zł.


Przykład:

Pan Jan prowadzi gospodarstwo wieloosobowe, a jego miesięczny dochód wynosi 1000zł. Pan Jan jest właścicielem 3 domów jednorodzinnych, w których chce wymienić źródło ciepła i zrobić całkowitą termomodernizację.

Z takich informacji wynikałoby, że Pan jak dostanie najwyższy poziom dotacji na wszystkie 3 nieruchomości.

Po wprowadzeniu zmian do programu czyste powietrze przetoczona powyżej sytuacja będzie wyglądała następująco.

Pan Jan otrzyma dotację z najwyższego poziomu dotacji na jedną z 3 nieruchomości. Natomiast na pozostałe nieruchomości Pan Jan będzie mógł otrzymać dotacje wyłącznie z podstawowego poziomu dotacji.

 

Nowe zapisy w dokumentacji dotyczące prefinansowania i pełnomocnictwa

Zapisy te stanowią, iż od 22 kwietnia 2024 roku beneficjent, aby udzielić pełnomocnictwa musi posiadać podpis potwierdzony notarialnie.2 wyświetlenia0 komentarzy

留言


bottom of page