top of page
Szukaj
  • info5362039

Uchwała antysmogowa - zmiany jakie wprowadza w życie.

Zaktualizowano: 18 sty
Polska staje się coraz bardziej eko.

Ustawa antysmogowa została podpisana już jakiś czas temu i właśnie wchodzi w życie. 

Polska co do wejścia przepisów z ustawy antysmogowej jest podzielona. W różnych obszarach kraju przepisy wchodzą w różnym terminie i różnym zakresie. Warto upewnić się jakie obostrzenia i kiedy wchodzą w twoim regionie.  


Od 1 stycznia 2024 zmiany w województwie:

  • Śląskim

  • Kujawsko - pomorskim

  • Zachodniopomorskim

  • Pomorskim

  • Wielkopolskim

  • Podkarpackim

  • Lubelskim

Poniżej sprawdzisz, kiedy musisz wymienić swój obecny kocioł. 


Województwo

Data

Co się zmienia

Śląskie

1 stycznia 2024 r

obowiązywać ma zakaz korzystania z kotłów, które były użytkowane od 5 do 10 lat od daty produkcji

Dolnośląskie

1 lipca 2024 r. 

wprowadzony zostanie zakaz korzystania z kotłów i pieców, które nie spełniają wymagań klasy 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu, a od 1 lipca 2028 r. zakaz korzystania z kotłów i pieców niespełniających wymogów 3 i 4 klasy.

Kujawsko-pomorskie

1 stycznia 2024 r

zakazuje się użytkowania bezklasowych kotłów i pieców oraz stosowanie kominków rekreacyjnych, które nie spełniają warunków emisyjności pyłów określonych w ekoprojekcie.

Zachodniopomorskie

1 stycznia 2024 r

obowiązywać ma zakaz korzystania z kotłów bezklasowych.

Pomorskie

1 stycznia 2024 r.

zakazane będą kotły, piece i kominki, które nie spełniają wymagań emisyjnych klasy 3 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub które nie mają tabliczki znamionowej

Pomorskie

1 stycznia 2024 r.

Sopocie zakaz palenia węglem i drewnem, z wyłączeniem biomasy stałej o wilgotności poniżej 20%. Nadal będzie można korzystać z kominków, które spełniają wymogi określone w dyrektywie Ekoprojekt.

Wielkopolskie

1 stycznia 2024 r

zakazane będzie użytkowanie kotłów bezklasowych na węgiel i drewno, niespełniających wymogów klas 3, 4 lub 5 określonych w normie PN-EN 303-5:2012.


Podkarpackie

1 stycznia 2024 r

należy wymienić kotły eksploatowane 5-10 lat od daty produkcji, które nie spełniają norm PN-EN 303-5:2012.

Świętokrzyskie

1 lipca 2024 r

zakaz użytkowania kotłów klas 3 i 4.

Małopolskie

1 maja 2024 r.

obowiązuje zastąpienie bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno źródłami ciepła spełniającymi standardy emisyjne, np. pompą ciepła, kotłami gazowymi, kotłami olejowymi lub kotłami na paliwo stałe spełniającymi wyznaczone normy.

Małopolskie

1 maja 2024 r

można będzie eksploatować tylko kominki spełniające standardy Ekoprojektu lub o sprawności cieplnej wynoszącej co najmniej 80%. Kominki, które nie spełniają tych kryteriów, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia zmniejszające emisję pyłu do poziomu zgodnego z normami Ekoprojektu.

Lubelskie

1 stycznia 2024 r

zakazuje się korzystania z kotłów bezklasowych oraz kotłów klasy 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002


6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page