top of page
Szukaj
  • info5362039

Zero emisyjny świat

Zero emisyjny świat czy co możliwe? Rozpowszechnianie się czystej technologii daje wiele nadziei. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) tempo zmian jest dalej zbyt wolne. W najnowszej publikacji pt. Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach. IEA przedstawia raport dotyczący konieczności zatrzymania wzrostu globalnych temperatur o 1,5°C względem poziomu sprzed ery industrialnej.

W ciągu ostatnich 2 lat dokonano ogromnego postępu w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zwiększenie udziału OZE, poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji metanu i postęp w elektryfikacji sprawiają, że ograniczenie globalnych emisji o 80% wcale nie wydaje się tak nierealistyczne. Jednak według IEA nie można spocząć na tym co już, zostało zrobione.

Czy osiągniemy zero emisyjność do 2050 roku ? Według IEA większość dynamiki wzrostu OZE przypada na mikroinstalacje, głównie chodzi tutaj o fotowoltaikę.

Od 2020 roku: - sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła o przeszło 240%, -magazynów energii o 200%. - ilość sprzedanych pomp ciepła okazuje się większa, niż przewidywano w poprzednim raporcie IEA. Już sam rozwój rynku fotowoltaicznego i samochodów elektrycznych doprowadzi do zmniejszenia światowych emisji o ⅓. Jednak to wciąż za mało, rozwój w takim tempie nie da zero emisyjności do 2050 roku. Z pewnością pomoże w tym zwiększenie liczby wielkoskalowych instalacji OZE oraz przyspieszyć rozwój energetyki jądrowej. Rozwój nowych źródeł energii musi wiązać się także z rozbudową sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Według szacunków organizacji, ich długość powinna zwiększać się o 2 mln km rocznie, aż do 2030 roku.

Jak wynika z poniższej grafiki NZE, do 2030 roku powinniśmy m.in. potroić zdolności produkcyjne OZE, dwukrotnie zwiększyć wskaźniki efektywności energetycznej oraz ograniczyć emisję metanu ze spalania paliw kopalnych o 75%. Do roku 2050 generacja z odnawialnych źródeł energii powinna pokryć 90% zapotrzebowania energetycznego świata. Połowa tego zapotrzebowania będzie opierała się o energię elektryczną. Dodatkowo IEA przewiduje podwojenie zdolności produkcyjnych elektrowni jądrowych.2 wyświetlenia0 komentarzy

Comentarios


bottom of page